JUF WILLY SCHOOLFOTOGRAFIE

Ik maak met heel veel plezier de schoolfoto’s voor heel veel basisscholen en BSO’s en kinderopvang organisaties. Wat een feestje is dat altijd! Het is echt zo leuk om al die jonge mensjes voor je lens te krijgen, allemaal modelletjes. Ik maak schoolfoto’s in een ongedwongen sfeer, met tijd voor de leerling. En dat resulteert in mooie foto’s.

Ik maak schoolfoto’s voor:

obs De Twa Fisken Grou, IKC Trianova Leeuwarden, IKC De Wielen Leeuwarden, obs De Potmarge Leeuwarden, IKC Het Palet Leeuwarden,  Talentencampus Eigen Wijs Leeuwarden, IKC De Weide Leeuwarden, IKC De Potmarge Leeuwarden, cbs Het Anker Dronryp, IKC St Ludgerus Workum, De Wrâldpoarte Garyp, it Hazzeleger Balk, cbs De Paedwizer St. Nicolaasga, it Tredde Sté Irnsum, SKF Grou, cbs de Hoeksteen H’veen, obs Boekhorst Oosterwolde. BSO Grou, cbs De Tarissing Oudehaske, cbs de Foareker Easterein, cbs Earste Trimen Nijland, Bonifatius Woudsend, Wiardaskoalle Leeuwarden, De Greidefûgel Baard, De Hoekstien Surhuisterveen, SO Kleurrijk Drachten.

Voor alle informatie voor de schoolfotografie kijk dan hier.